Veselý Kopec

Statek z Mokré Lhoty

Tento modře zářící objekt byl přenesen na Veselý Kopec z Mokré Lhoty u Nových Hradů. Patří k největším stavbám skanzenu. Obytná místnost a bývalý chlév jsou vyzděny opukou. Dvůr statku uzavírá roubený špýchar a podstáj.

Uvnitř objektu je umístěna expozice bydlení a hospodaření soukromého zemědělce z 50. let 20. století. Je těžké uvěřit, jak těžce se době tak nedávno minulé žilo.


Celý objekt je poměrně rozsáhlý, všechny místnosti mají klenuté stropy. Hlavní obytný prostor je hned vpravo při vchodu do objektu, sloužil ke každodenním potřebám. Jeho vybavení je velice podobné tomu našemu, na stěnách nechybí zrcadla a obrazy, nad okny visí garnyže se záclonami. Za ní následuje menší pokoj, v něm dříve přespávali pomocníci v době žní.

Základem celého statku je velká chodba, kde probíhaly veškeré práce související s domácností i s hospodařením.

V místnostech, které dříve sloužily k ustájení dobytka, dnes můžete vidět výstavu „Čas života“. Jsou zde popsány zvyklosti a pověry od narození jedince až do jeho smrti. Exponáty přibližují návštěvníkům ráz dobového oblečení, nechybí ukázka dětského kočárku. Prohlédnout si můžete i rakev, ve které vynášeli člověka po smrti přes práh jeho domu.


Ve dvoře statku stojí poměrně dobře zachovalá zemědělská technika 50. let (např. mlátička na obilí, vyorávač brambor, řada stabilních motorů pro pohon zemědělských strojů aj.). Před statkem najdeme dříve hodně rozšířený žentour, který rovněž sloužil k pohonu zemědělských strojů.

Online Travel Solutions © Poděkování