Veselý Kopec

Svobodné Hamry

Tuto malebnou obec nemůžete minout, pojedete-li nekratší cestou z Hlinska na Veselý Kopec.Vznikla již ve středověku v blízkosti železárny a patřila k nejstarším střediskům se železářskou výrobou v tomto regionu.

Roubenka z r.1794 Roubenka z r.1794

Doklad dřívější železářské minulosti připomíná vodní kovací hamr stojící uprostřed obce. Budova s vodním hamrem prošla opravou a byla zpřístupněná veřejnosti.

éměř naproti hamru najdete roubenou hospodu z roku 1794 (bývalou Straislerovu). V letech 1925-30 patřila malíři Františku Kavánovi, který zde v letech 1932-34 hostil také malíře Gustava Macouna. Dnes připomíná malíře Františka Kavána pomník stojící přímo naproti roubené hospodě. Na pomníku je nápis „Tvořil a žil mezi námi“.

Vodní hamr Vodní hamr

Bez povšimnutí by neměl zůstat ani zámeček postavený v místech bývalé tvrze v 17. století, dnes poněkud opomíjený.

Zámeček poskytnul předlohu pro povídku R.V. Raise „Špačci“ a ve druhé polovině 19. století proslul četnými návštěvami vlastenců (F. Palacký, F. Rieger, F.A. Zach aj.).

Online Travel Solutions © Poděkování